Ochrona danych osobowych i
odpowiedzialność prawna

Program Lojalnościowy Punkty ZF [pro] ("Program") jest organizowany i prowadzony przez TRW KFZ Ausrüstung GmbH ("my/nas”). TRW KFZ Ausrüstung GmbH działa jako administrator danych w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Przywiązujemy bardzo dużą wagę do bezpieczeństwa i ochrony Państwa danych osobowych. W związku z Państwa uczestnictwem w Programie, zbieramy lub otrzymujemy od Państwa pewne dane osobowe. Niniejsza Polityka Prywatności opisuje sposób, w jaki wykorzystujemy i ujawniamy takie dane osobowe oraz zawiera odpowiedzi na pytania, które mogą pojawić się w odniesieniu do kwestii prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych.

Z tego względu prosimy o uważne przeczytanie poniższych warunków, które opisują nasze podejście i stosowane przez nas praktyki w odniesieniu do danych osobowych oraz nasz sposób postępowania z przetwarzanymi danymi osobowymi.

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszystkich zbieranych lub otrzymywanych przez nas danych osobowych. „Dane osobowe” to wszelkie informacje związane z żyjącymi osobami fizycznymi umożliwiające ich identyfikację.

Możemy gromadzić dane osobowe w następujących okolicznościach:

 • Dane przekazywane przez Państwa przy wypełnianiu formularzy na naszej stronie internetowej pod adresem: www.zf-propoints.com. Obejmują one dane przesłane przez Państwa podczas rejestracji jako użytkownika naszej strony, subskrypcji naszych usług, publikacji treści oraz przesyłania zapytań dotyczących dodatkowych usług. Czasami prosimy Państwa również o przekazanie danych osobowych w związku z Państwa udziałem w sponsorowanej przez nas grze losowej lub imprezie reklamowej, rejestracją udziału w akcjach marketingowych, subskrypcją naszego newslettera lub w razie wystąpienia problemu dotyczącego naszej strony internetowej;
 • Jeśli kontaktują się Państwo z nami, możemy prowadzić ewidencję naszej korespondencji z Państwem;
 • Czasami prosimy Państwa również o wypełnienie kwestionariuszy dla celów marketingowych i w związku z badaniami opinii publicznej, w których udzielanie odpowiedzi jest dobrowolne;
 • Szczegóły (nazwa i firma spółki, dane kontaktowe osób fizycznych, adres do korespondencji, email, numer telefonu lub faksu) transakcji zawieranych przez Państwa na naszej stronie internetowej oraz realizacja zamówionych przez Państwa premii;
 • Szczegóły Państwa wizyt na stronie internetowej (w szczególności dane dotyczące komunikacji, takie jak data i czas Państwa wizyty, wersja Państwa przeglądarki, dzienniki sieciowe i inne dane niezbędne do wysłania faktury).

Podczas wejścia na naszą stronę internetową może zostać również zapisany adres IP, którego używają Państwo, aby połączyć się z Internetem. Adres IP to unikalny identyfikator, którym posługują się urządzenia do identyfikacji i komunikacji ze sobą w Internecie.

Przetwarzamy otrzymane od Państwa dane osobowe do następujących celów:

 • prowadzenie naszej strony internetowej, w szczególności zapewnienie, że jej treść przedstawiona jest w sposób jak najbardziej efektywny dla Państwa i Państwa komputera oraz dla potrzeb analizy ewentualnych błędów;
 • przygotowanie informacji, produktów i zamówionych przez Państwa usług;
 • wykonywanie naszych obowiązków wynikających z zawartych z Państwem umów, zapewnienie serwisu i wsparcia w związku z Programem Lojalnościowym Punkty ZF [pro] oraz realizacja zamówionych przez Państwa transakcji;
 • umożliwienie Państwu korzystania z interaktywnych funkcji naszych usług (według Państwa uznania);
 • udzielenie odpowiedzi na Państwa zapytania oraz spełnienie Państwa próśb;
 • przekazywanie materiałów promocyjnych i informowanie o produktach i usługach, które mogą być dla Państwa interesujące (jednak tylko wówczas, gdy wyrazili Państwo chęć otrzymywania od nas takich materiałów promocyjnych i informacji) oraz
 • dla celów związanych z własnym bezpieczeństwem.

Przetwarzanie danych osobowych, o których mowa powyżej, opiera się na następujących podstawach prawnych:

 • W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych - na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str 1; "RODO");
 • W przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji Programu lub wykonania innych zawartych z Państwem umów lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed przystąpieniem do Programu lub przed zawarciem innej umowy - na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO;
 • W przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) RODO;
 • W przypadku, gdy przetwarzanie jest oparte na naszym uzasadnionym interesie, tj. gdy jest niezbędne z przyczyn technicznych; dotyczy monitorowania analityki i statystyki ruchu na stronie internetowej; w celu ulepszania i ochrony treści, usług i stron internetowych, lub jest niezbędne dla dostarczania spersonalizowanych treści na naszych stronach internetowych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Informacje na temat przeprowadzonych przez nas testów równowagi dotyczących Państwa i naszych interesów możecie uzyskać kontaktując się z nami przy użyciu danych kontaktowych wskazanych w dalszej części niniejszej Polityki Prywatności.

Udostępnimy Państwa dane osobowe spółce ZF Friedrichshafen AG należącej do naszej grupy kapitałowej spółce , która pomaga nam w prowadzeniu Programu.

Dane osobowe będą udostępniane również zewnętrznym dostawcom usług, którzy będą przetwarzać je w naszym imieniu w celach określonych powyżej. W szczególności, korzystamy z zewnętrznych dostawców usług hostingu, utrzymania i marketingu. Jednym z naszych dostawców usług jest Loyalty Prime India Pvt. Ltd. (Indie), która zapewnia nam usługi hostingowe i wsparcie w obsłudze Programu. Spółka ta działa w naszym imieniu jako podmiot przetwarzający dane i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami (podlega ścisłym zobowiązaniom umownym zgodnie z wymogami powszechnie obowiązującego prawa).

W przypadku, gdy nasza spółka lub część działalności zostanie sprzedana lub połączona z inną spółką, Państwa dane mogą (z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów) zostać ujawnione naszym doradcom i ewentualnemu doradcy nabywcy i zostaną przekazane nowym właścicielom firmy lub części działalności.

Ponadto, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane osobom trzecim w przypadku, gdy jesteśmy prawnie zobowiązani do ich ujawnienia lub do wykonania lub zastosowania naszych warunków użytkowania (patrz: ogólne warunki Programu) lub innych warunków umowy zawartej z Państwem lub w celu ochrony praw, własności lub zapewnienia bezpieczeństwa naszego oraz naszych klientów i osób trzecich.

Dane osobowe mogą być udostępniane organom i instytucjom publicznym lub funkcjonariuszom organów ścigania, jeśli wymagają tego przepisy prawa lub jeżeli jest to wymagane do prawnej ochrony naszych uzasadnionych interesów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadku gdy dane osobowe są przekazywane do dostawcy usług lub wspólnika mających siedzibę poza EOG. w kraju, który nie podlega decyzji Komisji Europejskiej w sprawie odpowiedniego poziomu ochrony danych, dane są odpowiednio chronione przez przyjęte przez Komisję standardowe klauzule umowne (np. w przypadku spółki Loyality Prime India Pvt. Ltd.), odpowiednią certyfikację Tarczy Prywatności lub Wiążące Reguły Korporacyjne podmiotu przetwarzającego dane. Kopia właściwego dokumentu dotyczącego zastosowanego mechanizmu ochrony danych może zostać Państwu udostępniona na żądanie skierowane do naszego inspektora ochrony danych (szczegóły poniżej).

W sytuacji, gdy zbieramy i przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody, poinformujemy cię o tym w osobnym dokumencie.

W każdym przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, zawsze mogą Państwo wycofać tę zgodę (np. informując nas o tym), jednakże możemy mieć inne podstawy prawne do przetwarzania Państwa danych w innych celach (np. tych określonych powyżej).

W niektórych przypadkach – tam, gdzie przetwarzanie danych odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu - możemy wysłać Państwu wiadomości o charakterze marketingu bezpośredniego bez Państwa zgody. Mają Państwo pełne prawo do rezygnacji w dowolnym momencie z marketingu bezpośredniego lub profilowania, które przeprowadzamy dla celów marketingu bezpośredniego. Mogą Państwo to zrobić postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w otrzymanym komunikacie - w przypadku wiadomości elektronicznej, lub kontaktując się z nami pod adresem: info-zf-propoints@zf.com.

Gromadzimy określone informacje w sposób zautomatyzowany podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej, przy wykorzystaniu technologii takich jak pliki cookie.

Odwiedzając naszą stronę internetową powinieneś być świadomy, że wykorzystujemy pliki cookie. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe przesyłane do Państwa komputera lub innego urządzenia połączonego z Internetem, które umożliwiają unikalną identyfikację Państwa przeglądarki bądź gromadzenie informacji lub ustawień w tej przeglądarce. Te pliki tekstowe pozwalają nam m.in. (i) zapisywać ustawienia dotyczące kraju i języka, (ii) optymalizować naszą stronę i analizować ewentualne błędy, (iii) przechowywać informacje o Państwa preferencjach, a tym samym dostosowywać naszą stronę do Państwa indywidualnych zainteresowań oraz (iii) wykrywać niektóre rodzaje oszustw. Posługujemy się zarówno plikami cookie dla sesji (w celu śledzenia sesji), jak i trwałymi plikami cookie (do wyboru kraju i języka).

Możesz zapobiec gromadzeniu jakichkolwiek plików cookie poprzez wybór odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce. Wybierając takie ustawienia należy liczyć się z ewentualnym brakiem dostępu do niektórych podstron na naszej stronie internetowej lub niemożnością wykonania określonych czynności na naszych stronach.

Niniejsza strona posługuje się Google Analytics, usługą analizy sieci firmy Google Inc.  Google Analytics wykorzystuje tzw. pliki cookie, pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerze, które umożliwiają analizę sposobu użytkowania przez Państwa strony internetowej. Informacje wygenerowane przez plik cookie o sposobie użytkowania przez Państwa strony internetowej (w tym również adres IP) są przekazywane na serwer przez Google w USA i tam przechowywane. Google posiada certyfikat Tarczy Prywatności. Włączyliśmy anonimizację IP na niniejszej stronie internetowej, dlatego też Państwa adres IP jest uprzednio skracany przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany na serwer przez Google do USA, gdzie zostaje skrócony. Zgodnie z umową z operatorem, Google będzie wykorzystywać te informacje do oceny sposobu użytkowania przez Państwa strony internetowej, aby móc sporządzić raporty o aktywności na stronie dla potrzeb jej prowadzenia oraz do stworzenia usług związanych z użytkowaniem strony i Internetu. Adres IP przekazywany przez Państwa wyszukiwarkę w związku z Google Analytics nie będzie powiązany przez Google z innymi danymi. Mogą Państwo zapobiec instalacji plików cookie wybierając odpowiednie ustawienia swojej przeglądarki; niniejszym informujemy jednak, że nie będą mogli Państwo wówczas korzystać ze wszystkich funkcji przedmiotowej strony w pełnym zakresie. Ponadto, mogą Państwo zapobiec przejęciu danych wygenerowanych przez plik cookie i związanych ze sposobem użytkowania przez Państwa strony internetowej (w tym również Państwa adresu IP), jak również przetwarzaniu tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie dostępnej wtyczki przeglądarki pod poniższym adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Więcej informacji znajdziecie w Polityce Cookie pod adresem: www.zf-propoints.com/ cookie-policy.

Bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas bardzo ważne, dlatego wdrożyliśmy  program bezpieczeństwa informacji i danych z funkcjami kontroli administracyjnej, technicznej (takiej jak branżowa technologia szyfrowania) oraz fizycznej, stworzonymi dla potrzeb zasadnej ochrony Państwa danych osobowych. Niestety przekazywanie danych przez Internet nie jest w pełni bezpieczne. Choć dokładamy wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przekazanych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Wszystkie dane są wprowadzane przez stronę internetową na Państwa ryzyko. Z chwilą otrzymania Państwa danych stosujemy rygorystyczne procedury i funkcje bezpieczeństwa, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi w możliwie jak najszerszym zakresie.

Posiadacie  Państwo  prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO); ich korekty, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (art.16 - 18 RODO); oraz do otrzymania dostarczonych nam przez Państwa danych osobowych, przetwarzanych na podstawie przesłanki umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) lub zgody (art. 6 ust. 1 lit a) RODO), w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także do żądania przesłania takich danych innemu administratorowi (art. 20 RODO).

Ponadto, mogą Państwo w pewnych okolicznościach sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych (w szczególności, gdy nie musimy przetwarzać danych, aby spełnić wymagania umowne lub prawne, lub gdy używamy danych do marketingu bezpośredniego - art. 21 RODO).


Powyższe uprawnienia mogą być ograniczone, na przykład, jeśli spełnienie Państwa żądania ujawni dane osobowe o innej osobie lub jeśli poproszą nas Państwo o usunięcie informacji, które zgodnie z prawem jesteśmy zobowiązani przechowywać lub w stosunku do których posiadamy nadrzędny uzasadniony interes w ich przechowywaniu.

Najprostszym sposobem uzyskania dostępu i aktualizacji dostarczonych nam przez Państwa danych jest zalogowanie się na swoim koncie. Aby skorzystać z któregoś z wyżej wymienionych uprawnień mogą Państwo także skontaktować się z nami - lub z naszym inspektorem ochrony danych - korzystając z danych kontaktowych określonych poniżej. Kontaktując się z nami, prosimy, aby podali Państwo swoje imię i nazwisko, adres lub adres e-mail oraz szczegółowe informacje na temat wnioskowanej zmiany.  

Jeśli maja Państwo jakiekolwiek wątpliwości, co do poprawności przetwarzania Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo złożyć skargę do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych, w kraju w którym Państwo mieszkają, pracują lub gdzie Państwa zdaniem mogło dojść do naruszenia ochrony danych osobowych.

Mamy nadzieję, że będziemy w stanie odpowiedzieć na pytania dotyczące sposobu przetwarzania danych. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości dotyczące przetwarzania danych lub chcą Państwo zrezygnować z marketingu bezpośredniego, mogą Państwo skontaktować się z nami pod adresem: info-zf-propoints@zf.com lub pisząc do ZF Friedrichshafen AG, ZF Aftermarket, Garage Marketing, Obere Weiden 12, 97424 Schweinfurt, Niemcy. Mogą Państwo również skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych:

Dr. Ing. Anton Peuser

c/o SPIE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt nad Menem

anton.peuser@spie.com

Przechowujemy Państwa dane osobowe tylko przez ograniczony czas, potrzebny do realizacji wyżej wymienionych celów przetwarzania. Po tym czasie Państwa dane osobowe zostaną usunięte. Jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe w oparciu o Państwa zgodę, będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez czas potrzebny do realizacji celów przetwarzania.

W przypadku uczestnictwa w Programie zachowamy Państwa dane przez cały czas trwania łączącego nas z Państwem stosunku umownego oraz, w zakresie dozwolonym, po zakończeniu tego stosunku tak długo, jak to konieczne, aby realizować cele określone w niniejszej Polityce Prywatności. Kryteria określające okres przechowywania to wymogi ustawowe i umowne, charakter naszej relacji z Państwem, charakter danych, potrzeby techniczne. Przepisy prawa mogą wymagać od nas przechowywania pewnych kategorii danych przez określony czas.

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe w celach marketingowych lub za Państwa zgodą, przetwarzamy dane do czasu, aż poproszą nas Państwo o zaprzestanie przetwarzania i na krótki okres po tym (aby umożliwić nam realizację Państwa wniosków). Aby uszanować Państwa prośbę w przyszłości, rejestrujemy również fakt, że poprosili nas Państwo, abyśmy nie wysyłali Państwu informacji marketingowych jak również nie przetwarzali Państwa danych osobowych.

W innych przypadkach możemy przechowywać dane przez odpowiedni okres po zakończeniu jakiejkolwiek relacji z Państwem w celu ochrony przed roszczeniami lub zarządzania bieżącą działalnością.

Wszelkie zmiany wytycznych dotyczących ochrony danych osobowych dokonywane przez nas w przyszłości będą ogłaszane na niniejszej stronie i, w miarę konieczności, komunikowane Państwu poprzez korespondencję e-mailową.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem: info-zf-propoints@zf.com.

TRW KFZ Ausrüstung GmbH, kwiecień  2018 r.